Monika Falej

Posłanka na Sejm RP IX kadencji

Posłanka po Twojej stronie

Kilka słów o mnie

Z wykształcenia jestem prawniczką, absolwentką seminarium doktoranckiego na WSB, Instytut Prawa i Dyplomacji w Gdyni. Matką cudownej Honoraty, działaczką społeczną, członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet, przewodniczącą Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna, Wice przewodniczącą Olsztyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, dyrektorką Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ekspertką w obszarze organizacji pozarządowych, szczególnie w zakresie aspektów prawnych, współpracy z samorządem, partycypacji obywatelskiej, mediacji i przeciwdziałania przemocy.

Jestem jedną z najaktywniejszych posłanek obecnej kadencji.

Dowiedz się więcej …

Drużyna Falej

Magdalena Ronowska
Pracownica Biura Poselskiego w Elblągu
Andrzej Poterała
Dyrektor Biura Poselskiego w Olsztynie
Hubert Górski
Dyrektor Biura Poselskiego w Ełku

Biura Poselskie

Adres Numer telefonu Adres e-mail
Biuro Poselskie Monika Falej
w Elblągu
ul. Związku Jaszczurczego 17
82-300 Elbląg
woj. warmińsko-mazurskie
+48 508 485 252 monikafalej.poslanka@gmail.com
Biuro Poselskie Moniki Falej
w Ełku
ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
woj. warmińsko-mazurskie
+48 513 368 917 monikafalej.poslanka@gmail.com
Biuro Poselskie Moniki Falej
w Bartoszycach
ul. Hubalczyków 2/2
11-200 Bartoszyce
woj. warmińsko-mazurskie
+48 600 260 310 monikafalej.poslanka@gmail.com
Biuro Poselskie Moniki Falej
w Olsztynie
ul. Kopernika 45 (3 p.)
10-512 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
+48 600 260 310 monikafalej.poslanka@gmail.com